Investering

Ukeskommentar mandag 31. januar

Senior porteføljeforvalter Tore Jørgen Rye oppsummerer markedsutviklingen i uke 4 og sier litt om hva som skjer fremover.