Tagged with tjenestepensjon

Pensjon og sparing

Offentlig tjenestepensjon: Slik kan kommunen...

48 views April 22, 2021

Samfunnsøkonom Rolf Sverre Asp fra Oslo Economics forklarer hvordan kommunene kan spare penger...

Pensjon og sparing

Offentlig pensjon på 1-2-3

39 views April 22, 2021

Storebrands ekspert på offentlig tjenestepensjon, Jon Hippe, forklarer hvordan den offentlige...