Live recordings

Storebrand-konferansen 2021: Investeringer

June 30, 2021
Parallellsesjonen «Investeringer» var sesjonen delt inn i tre: investeringer i et lavrenteklima, hvordan finne investeringsmuligheter i selskaper som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål og hvordan tenker egentlig en forvalter når det er store uroligheter og svingninger i markedene.


Lave renter, kommet for å bli? Sigve Dagsønn Stabrun

Hvordan finne investeringsmuligheter i et lavrenteklima. Kan den ekstreme pengepolitikken fortsette, og vil vi noen gang oppleve høye renter? Porteføljeforvalter Sigve Dagsønn Stabrun forvalter pengemarkedsfondet Storebrand Kort Kreditt IG, og deler sine tanker om dagens rentemarked.Investeringer i Smart Cities - Sunniva Bratt Slette

Å investere bærekraftig handler ikke bare om å utelukke de verste, men også om å investere i løsningsselskaper, selskaper som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. I løpet av tredje kvartal skal Storebrand lansere flere fond som investerer i slike selskaper. Ett av dem fokuserer på smarte byer som har god byplanlegging, minimale utslipp og høy livskvalitet. Storebrands investeringsanalytiker Sunniva Bratt Slette forteller mer.


I hjernen på en forvalter - Tian Tollefsen

Senior porteføljeforvalter og forvalter av Delphi Global, Tian Tollefsen, blir daglig møtt med enorme informasjonsmengder. Hvordan er det mulig å navigere rett blant all informasjonen en får, og hvordan holder en hodet kaldt når det er store markedsbevegelser?