Investering

Storebrand Fornybar Energi (kort)

Med Storebrand Fornybar Energi investerer du bredt i selskaper som spiller en viktig rolle i hele verdikjeden av fornybar energi, og som vi mener har best forutsetning for å gjøre det bra fremover.