Asset Management

Slik investerer vi ved hjelp av FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er 5 år gamle i 2020. I denne videoen forteller forvalter Philip Ripman hvordan Storebrand bruker målene aktivt i sine investeringer, for eksempel i fondet Global Solutions. Storebrand tror at de selskapene som jobber for å nå bærekraftsmålene, ved å finne gode løsninger på verdens utfordringer, vil bli fremtidens vinnere. Dette er en god løsning både for verden og for lommeboka.