Bedrift

Pensjonsprofiler – kort fortalt

February 15, 2022 pensjon, pensjonsprofiler, storebrand
Som arbeidsgiver kan du påvirke hvordan de ansattes pensjonspenger investeres. I denne videoen får du vite mer om hva det vil si å plassere pensjonspengene i Storebrands pensjonsprofiler.