Bedrift

Nye pensjonsregler

November 26, 2021 bedrift, nho, webinar
Det er lagt opp til nye regler for tjenestepensjon i privat sektor f.o.m. 2023 i Norge
Pensjonsekspert Carry Solie fra Storebrand forklarer hvilke konsekvenser dette har for din bedrift

Her vil du høre mer om følgende:
- Sparing fra første krone
- Hvem skal inkluderes i bedriftens ordning?