Bedrift

Indeksnære profiler - kort fortalt

Som arbeidsgiver kan du påvirke hvordan de ansattes pensjonspenger investeres. I denne videoen får du vite mer om hva det vil si å plassere pensjonspengene i Storebrands indeksnære profiler.