Forsikring

Hva skjer med økonomien om du blir ufør?

Vil familien klare å betjene gjelden og utgiftene uten inntekten din? De fleste får betydelig redusert inntekt hvis de blir ufør. Med en uføreforsikring sørger du for å tette gapet mellom det du får fra Nav, og det du tjente før du ble ufør. Det er rett og slett et sikkerhetsnett du ikke bør leve uten.

Les mer og kjøp uføreforsikring her: https://www.storebrand.no/privat/forsikring/uforeforsikring