Investering

Her er oppskriften for suksessfondet

Storebrand Global Multifactor er faktorfondet med X-faktor. Fondet rundet fem år i november, og feirer med stabilt gode avkastningsresultater. Investeringene fondet gjør baserer seg på modeller eller algoritmer. Datamaskinene leter så etter investeringsmuligheter basert på fire ulike faktorer som er bestemt på forhånd.