Forsikring

Du med god inntekt straffes ekstra hardt om du blir ufør

Hadde du klart å leve på halve lønna di? Det kan bli realiteten for veldig mange arbeidstakere om de blir uføre.