Webinars

27.08.2020 Webinar: Global solution og Fornybar energi

Storebrand Global Solutions ble lansert tilbake i 2012, og ligger på topp på Oslo Børs sin femårshistorikk for globale fond. Morningstar gir fondet fem av fem mulige stjerner.

Tilbake i mars 2018 startet Storebrand Livsforsikring opp porteføljen Fornybar Energi, som har vært en suksess både med tanke på antall kunder og ikke minst når man ser på avkastningen. Nå har porteføljen blitt gjort om til verdipapirfondet, Storebrand Fornybar Energi.

I webinaret forteller Ripman hvordan han forvalter fondene.