Forsikring

25.05.2022 Webinar: Sikre din fremtidige inntekt

May 25, 2022
Vi vet at dette med uføreforsikring av både inntekt og pensjon, kan være vanskelig å få oversikt over. I dette webinaret ønsker vi å gjøre det litt enklere å forstå hvordan du er dekket i dag.

Vi skal snakke litt om den situasjonen de færreste av oss ønsker å havne i – nemlig det å ikke kunne jobbe lenger. For mange vil det i den situasjonen oppstå økonomiske utfordringer, både for deg selv og for familien.

Uføreforsikring, langtidssykemelding, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, uførerente og uførekapital – det er mange begreper og mye å sette seg inn i. I dette webinaret møter du Sondre Skarboe, forsikringsrådgiver i Storebrand, som skal gi oss svarene på de mest vanlige spørsmålene vi får om dette temaet.