Bedrift

24.08.2021 Webinar: Nye pensjonsregler

August 24, 2021 AFP, pensjon, pensjonsregler, storebrand

I mai la LO og NHO fram en rapport om mulige endringer i AFP-ordningen for ansatte i privat sektor. Det legges opp til at flere vil få AFP, men det gjenstår å bli enige om hvordan endringene skal finansieres. Blir det lavere utbetaling per ansatt, høyere kostnader for bedriftene, eller vil staten bidra enda mer økonomisk?

Før sommeren la også regjeringen frem et lovforslag om at alle ansatte i privat sektor skal få pensjonssparing fra første krone. De foreslo samtidig å innføre nye regler for hvem som skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning. Med dagens regjering legges det opp til at nye regler vil gjelde fra 2023. Vet du hvilke konsekvenser de nye reglene får for bedriften din?

I dette webinaret får du vite mer om endringene som er foreslått og hva de betyr for bedriften og de ansatte.