Webinar Sparing og investering

17.11.2021 Webinar: Følg pengene

Storebrand Global Solutions ble tidligere i år kåret til Norges beste globale fond. Det er tydelig politisk vilje til å nå FNs bærekraftsmål. Og det forventes betydelig investeringer på områder som vil bidra til å nå disse målene.

I dette webinaret, forteller forvalterne Sunniva Bratt Slette og Philip Ripman hvordan de tenker og investerer for å gi deg avkastning i en verden som er i endring.