Webinars

09.06.2020 Webinar: Markedsutsikter juni

Senior porteføljeforvalter Sigve Dagsønn Stabrun gir en oversikt over det globale markedet. Deretter fokuserer han på Norge og synet Storebrands rente- og allokeringsteam har på det norske rente- og kredittmarkedet.