Meglere

07.09.2021 Webinar A-meldingen

September 09, 2021
Det kommer mange spørsmål om funksjonalitet for å oppdatere pensjonsordningen ved hjelp av A-meldingen.

Første del av pilotperioden med bransjen er ferdigstilt, og i Storebrand er vi godt i gang med systemutvikling og testing av delingsløsningen.

I dette 20 min webinaret gir vi deg en status på A-meldingsarbeidet og innblikk i videre fremdrift for høsten.