Webinar Sparing og investering

04.11.2021 Webinar: Sparing med lav risiko

Norske husholdninger hadde 1 447 milliarder kroner i bankinnskudd ved utgangen av 3. kvartal. Rentenivået er stigende, men fortsatt lavt her hjemme. Internasjonalt er det økende inflasjonsfrykt. Hvilke tilpasninger kan være smart å vurdere i dagens marked?

I dette webinaret snakker 
Dagfinn Norum, leder for renter og investeringsstrategi i Storebrand, om rentesituasjonen i Norge.  Jakob Vårdal, produktsjef sparing, forteller deg om mulige sparealternativer med moderat risiko