Webinars

03.09.2020 Webinar: Offentlig - Ny veileder vedtatt – klart for pensjon på anbud?

Den nye Pensjonsveilederen for KS-området gir kommunene oppskriften på hvordan pensjon skal legges ut på anbud. Det reiser viktige spørsmål for norske kommuner:

• Må pensjon ut på anbud?
• Hva kan kommunen spare?
• Får det konsekvenser for de ansatte?

I dette webinaret med ledende eksperter, ønsker vi å gi deg svar på disse spørsmålene og en oppdatering på det man trenger å vite om tjenestepensjon. Vi avslutter med en debatt mellom sentrale aktører i det kommunale tjenestepensjonsmarkedet, Fagforbundet, KS, Aon og Storebrand.