Forsikring

- Alle som ikke har uføreforsikring gambler med fremtiden

Geir Svendsrud (50) er ufør, men har samme økonomi som da han jobbet, fordi han hadde sikret seg selv gjennom forsikring.